Ing. Dominika Šenková

Bakalářská práce

Gender marketing na příkladu reklamní kampaně Dove

Gender Marketing on the Example of Dove Advertising Campaign
Anotace:
Hlavním předmětem je představit gender marketing na případu Dove „Za opravdovou krásu“, který bude kromě teoretického rámce představen v podobě výzkumu vnímání této reklamní kampaně ženami ve formě polostrukturovaných rozhovorů.
Abstract:
The main objective of the bachelor thesis is to present Gender Marketing on the case of Dove’s campaign "The real beauty", which will be presented, apart from the theoretical framework, as a research into the perception of this advertising campaign by women, conducted in the form of semi-structured interviews.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sloboda
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní