Theses 

Zavedení a průběh terénní služby pro děti a mládež v nové lokalitě a vznik nízkoprahového zařízení. – Martin PAĽOV

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martin PAĽOV

Bakalářská práce

Zavedení a průběh terénní služby pro děti a mládež v nové lokalitě a vznik nízkoprahového zařízení.

Implementation and progress of field services for children and young people in the new location.

Anotace: Cílem projektu je popsat v jednotlivých kapitolách zavedení a průběh terénní služby v nové lokalitě. Budou v něm blíže popsána specifika streetworku, monitoring a výběr lokality, kontaktní aktivity i aktivizační metody, které lze při práci s klienty použít. Úsilí terénních pracovníků často vyústí do potřeby zřídit v daném místě nízkoprahový klub, ve kterém by mohli probíhat hlubší intervence než na ulici. Část projektu bude proto věnována i problematice NZDM. Ve svém celku má projekt sloužit jako podpůrný manuál pro ty sociální pedagogy, kteří mají potřebu zavést tento specifický druh služby ve svém městě.

Abstract: The aim of the project is to describe the various chapters implementation and progress of field services at the new site. Will it further describes the specifics of street work, monitoring and site selection, contact activity and activation methods that can work with clients to use. Efforts field workers often results in the need to organize locally low-threshold club, which could run deeper interventions than on the street. Part of the project will therefore be paid to the problems of NZDM. In its entirety, the project to serve as a support manual for the social educators who have a need to implement this specific type of service in their town.

Klíčová slova: Terénní práce na ulici, Streetwork, Neorganizovaná mládež, Prevence, Sociální služby, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=222412 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

PAĽOV, Martin. Zavedení a průběh terénní služby pro děti a mládež v nové lokalitě a vznik nízkoprahového zařízení.. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz