Theses 

Paralelní programování a datové struktury v C++ – Bc. Adam Teršl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Adam Teršl

Bakalářská práce

Paralelní programování a datové struktury v C++

Parallel Programming and Data Structures in C++

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá paralelizací v oblasti informačních technologií. Nejprve je popsána samotná problematika paralelizace a poté pozornost náleží vybraným knihovnám s podporou paralelního přístupu v jazyce C++. U knihoven je sepsán stručný přehled dostupných prostředků a dále otestován výkon. Na závěr je také přiblížen koncept lock-free datových struktur.

Abstract: This bachelor thesis focuses on parallelism in information technology. First part describes parallelism in theory and then gives an insight into chosen libraries with thread support in C++. Following part summarizes basic parallel tools provided by each library and tests them for performance. Last part of the thesis is dedicated to lock-free data structures.

Klíčová slova: Paralelizace, TBB, PPL, OpenCL, OpenMP, Boost, C++, CDS, Lock-free

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: Mgr. Jiří Novosad

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz