Bc. Stanislava HAVLOVÁ

Diplomová práce

Implementace standardů kvality do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Implementation of quality standards in the activities of social-legal protection of children.
Anotace:
Cílem práce je reflexe aktuální situace v oblasti implementace standardů kvality do činnosti sociálně-právní ochrany dětí. A to na úrovni obecních úřadů obcí, městského úřadu a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v regionu Turnovska. V části teoretické jsou vymezena východiska pro implementaci standardů kvality. V části praktické je naplněn cíl za použití metod rozboru dokumentů, …více
Abstract:
The aim of this work is reflection of the current situation in the implementation of quality standards in the work of social and legal protection of children. And at the level of municipal offices of municipalities and office of the city and persons authorized to provide social an legal protection of children in the region Turnov. In the theoretical part are defined starting points for the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2015
Zveřejnit od: 12. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Kateřina Thelenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLOVÁ, Stanislava. Implementace standardů kvality do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí.. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 11. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fx5f60 fx5f60/2
23. 11. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.