Bc. Dana PIŠTĚLÁKOVÁ

Diplomová práce

Gender před tabulí, vytváření genderové identity u žáků základní školy

Gender in front of the blackboard, creating gender identity in primary school
Anotace:
V této diplomové práci jsem pozorovala vytváření genderových rozdílů u žáků Základní školy Planá. Konkrétně jsem se zaměřila na zkoumání rozdílů ve vytváření genderové identity mezi žákyněmi a žáky základní školy, kterou získávají výchovou a socializací ve školním a rodinném prostředí. V teoretické části práce jsem se zabývala konceptem genderu, genderovou identitou, genderovými stereo-typy atd. Pro …více
Abstract:
In this diploma thesis I observed the creation of gender differences in the pupils of the Primary School Planá. Specifically, I focused on examining the differences in the creation of gender identity between pupils of primary school, which they acquire through education and socialization in the school and family environment. In the theoretical part of the work I dealt with the concept of gender, gender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Fatková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIŠTĚLÁKOVÁ, Dana. Gender před tabulí, vytváření genderové identity u žáků základní školy. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie