Mgr. Alena Sokolová

Diplomová práce

Zákaz diskriminace jako filosoficko právní problém. Analýza problému s ohledem na jeho právní úpravu v EU a ČR

The Prohibition of Discrimination as a Philosophical and Legal Problem. The Analysis of the Problem in the EU and Czech Law
Anotace:
Cílem této diplomové práce je všeobecně zmapovat současnou problematiku zákazu diskriminace v českém a částečně i evropském právu se zvláštním zaměřením na oblast práva pracovního a konkrétně pak tzv. mobbing a dále na zhodnocení vývoje antidiskriminačních snah v České republice. Práce je členěna do čtyř částí. První část se zabývá teoretickým vymezením pojmu diskriminace a principem rovnosti. Druhá …více
Abstract:
The aim of this thesis is to map the current issue of non-discrimination in the Czech and European law with a particular focus on labor law and mobbing and further evaluation of the development of anti-discrimination efforts in the Czech Republic. The thesis is divided into four parts. The first part deals with the theoretical definition of discrimination and the principle of equality. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta