Bc. Roman Jedlička

Bakalářská práce

Černé uhlí v ČR a ve světě (s důrazem na ostravskou aglomeraci)

A black coal in the Czech Republic and in the world (with the emphasis on the agglomeration of Ostrava)
Anotace:
Úvodní kapitoly bakalářské práce jsou zaměřeny na těžbu černého uhlí ve světě, České republice s důrazem na jednotlivá ložiska a aktuálnost údajů. Hlavní téma této práce je problematika těžby černého uhlí v Ostravské aglomeraci, kde se práce zaměřuje na současné postavení, dnešní vymezení území a problémy související s doly. Další část bakalářské práce tvoří zejména ekologické důsledky těžby a příležitostní …více
Abstract:
Introduction chapters of this thesis are focused on the mining of black coal around the World, in the Czech Republic with emphasis on each place of discovery and currency of data. The main topic of this thesis are issues of mining black coal in Ostrava agglomeration, where this work focuses on the current position, today’s delimitation of territory and issues with mines. The next part of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta