Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

loziska

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Geneze uranoveho loziska Jahodná
 (Mikuláš Fekete)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nqqqi/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Přehodnocení ložiska a výpočet zásob výhradního ložiska stavebního kamene na provozovně Lom Klecany s.r.o.
 (Jan Hojka)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98077 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Geneze a geochemické složení hydrotermálního žilného křemene z ložiska zlata Mokrsko
 (Vojtěch Wertich)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qwkib/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

Geochemie důlních vod uranového ložiska Rožná
 (Kateřina Pavlečková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vev4v/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

3D model ložiska Křižanovice
 (Dávid Mazurek)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pulzl/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Petrografie oolitických železných rud z ložiska Skalka u Mníšku pod Brdy (barrandien)
 (Jan Hošek)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jur15/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín
 (Michal Bánovský)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bhnww/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Mineralogická, geochemická a strukturní charakteristika rud z uranového ložiska Brzkov
 (Dagmar Matoušková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/niunr/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná
 (Gabriela Pospěchová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y0x9x/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)