Aneta ZELENÁ

Bakalářská práce

Improving the Public Image of the Uherské Hradiště Hospital

Improving the Public Image of the Uherské Hradiště Hospital
Abstract:
This bachelor thesis concerns with image of Uherské Hradiště Hospital and its public image. It is divided into two parts theoretical and practical. The main goal of this thesis is to propose recommendations, which can be used to improve the current state of image of the Uherské Hradiště Hospital. Theoretical part includes information from specialized literature related to the topic marketing, health …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaobírá Uherskohradišťskou nemocnicí a.s. a její imagí. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Hlavním cílem této práce je navrhnout doporučení sloužící ke zlepšení současného stavu image Uherskohradišťské nemocnice. Teoretická část zahrnuje informace z odborné literatury týkající se tématu marketing, marketing ve zdravotnictví a jeho specifika a image, která je …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2014
Zveřejnit od: 22. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Kubíčková, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELENÁ, Aneta. Improving the Public Image of the Uherské Hradiště Hospital. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 8. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe