Marie Horká

Bakalářská práce

Podnikové informační systémy

Business Information Systems
Anotace:
Bakalářské práce "Podnikové informační systémy" se zabývá výběrem podnikového informačního systému pro malé společnosti. Tato problematika je řešena v praktické části práce. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku podnikových informačních systémů, dále na proces před implementací nového systému, jakým způsobem probíhá tvorba zadání a následný výběr. V práci je uveden význam malých podniků …více
Abstract:
Bachelor thesis "Business Information Systems" focuses on the selection of the enterprise information system for small a businesses. This issue is addressed in the practical part of thesis. The theoretical part focuses on general characteristics of enterprise information systems, as well as on the proces before implementing the new system and what kind of methods are used to select system. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horká, Marie. Podnikové informační systémy. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe