Martin SURÝ

Bakalářská práce

Protipovodňová opatření na říčce Šťávnice v úseku Pozlovice

Flood prevention on river Šťávnice, in Pozlovice section
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je poskytnout návrhy na eliminaci možných škod na říčce Šťávnice v úseku Pozlovice a to na základě analýzy současného stavu protipovodňových opatření. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, všeobecnou charakteristiku povodní a vysvětlení druhů povodní i povodňových stupňů. Praktická část se blíže zaměřuje na popis vodního díla Luhačovice. Na jeho historii, současnost …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is to provide suggestions to eliminate the potential damage to the river Šťávnice in the Pozlovice section based on analysis of the current state of flood protection measures. The theoretical part explains the basic concepts, general characteristics of flooding and an explanation of types of floods and flood stages. The practical part is focusing on the description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2010
Identifikátor: 15522

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Janíček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SURÝ, Martin. Protipovodňová opatření na říčce Šťávnice v úseku Pozlovice. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 08. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe