Michaela Jesenská

Bakalářská práce

Specifické činnosti sestry v ambulanci kolorektální chirurgie se zaměřením na kolorektální karcinom

Specific nurse's activites in out-patient clinic of colorectal surgery focused on colorectal carcinom
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Specifické činnosti sestry v ambulanci kolorektální chirurgie se zaměřením na kolorektální karcinom" se zaměřuje na novodobý přístup a komplexnost péče u pacientů s onemocněním kolorekta. Teoretická část popisuje problematiku kolorektálního karcinomu, střevních stomií, změny psychiky pacienta. Dále jsou popsány specifické činnosti sestry se zvláštní odbornou způsobilostí včetně …více
Abstract:
The bachelor thesis " Specific nurse´s activities in an outpatient clinic of colorectal surgery" is focused on the modern approach and complexity of care with patients (clients) with colorectal disease. The theoretical part describes the problems of colorectal carcinom, stomas, changes in psychic of the patients, their education, the specific activity of nurse-specialist and the establishment of an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Romana Procházková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jesenská, Michaela. Specifické činnosti sestry v ambulanci kolorektální chirurgie se zaměřením na kolorektální karcinom. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.