ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D.

Diplomová práce

Postavení městských částí hlavního města Prahy

The status of the urban parts of the Capital of Prague
Anotace:
Tato práce se zabývá právním postavením městských částí hlavního města Prahy. První část se věnuje historii správního členění Prahy. Druhá část pojednává o jejím současném členění. Předmětem třetí a čtvrté části práce je pojednání o přenesené a samostatné působnosti městských částí a komparaci s přenesenými pravomocemi obcí. Pátá část obsahuje úvahy de lege ferrenda. Práce aspiruje především na zpracování …více
Abstract:
This work deals with the legal status of the urban part of the Capital of Prague. The first part is devoted to the history of the administrative division of this city. The second part deals with its current structure. The subject of the third and fourth parts of the work is a treatise on the transposed and the self-reliant scope of urban parts and comparison with devolved municipalities. The fifth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní