Bc. Klára Otřísalová, DiS.

Bakalářská práce

Role chytrých telefonů a sociálních sítí v životě české delikventní mládeže a rizikové faktory spojené s jejich využíváním

The role of smartphones and social networks in the life of Czech deliquent youth and risk factors related to their use
Anotace:
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analyzovat, jakou roli dnes hrají chytré telefony a internetové sociální sítě v životě české delikventní mládeže, zhodnotit pozitivní a negativní dopady jejich využívání, pokusit se odhadnout míru jejich závislosti na chytrých telefonech a identifikovat potenciální rizikové faktory, resp. rizikové formy chování spojené s jejich využíváním. Za tímto účelem bylo realizováno …více
Abstract:
Abstract: The aim of the Bachelor Thesis is to analyse the role of smartphones and internet social networks in life of Czech delinquent youth, to assess positive and negative impacts of their use, to estimate the degree of addiction on smartphones, and to identify potential risk factors, respectively risk forms of behaviour connected with their use. For this purpose a comparative survey of clients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta