Theses 

Ritualizované chování dětí předškolního věku v procesu sociálního učení: Výzkum v mateřských školách Plzeňského kraje. Klíčová slova (Key Words): Ritual, Ritualized Behavior, Social Learning, Evolution, Evolutionary Perspective, Imitation as a Form of Social Learning – Ilona KAŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ilona KAŠOVÁ

Bakalářská práce

Ritualizované chování dětí předškolního věku v procesu sociálního učení: Výzkum v mateřských školách Plzeňského kraje. Klíčová slova (Key Words): Ritual, Ritualized Behavior, Social Learning, Evolution, Evolutionary Perspective, Imitation as a Form of Social Learning

Ritualized Behavior in Preschool Children in the Evolutionary Process of Social Learning: A research in nursery schools of the Plzeň Region.

Anotace: Ritualizované chování dětí předškolního věku v evolučním procesu sociálního učení je obsahem teoretické části bakalářské práce. Zabývá se jednotlivými obecnými pojmy, na jejichž základě vysvětluje souvislosti s rituálním chováním. Rozvíjí myšlenku přínosu rituálů k mechanismům sociálního učení. V centru zájmu jsou evoluční kořeny ritualizovaného chování jako prostředku formy sociálního učení nápodobou imitací a předpoklady dítěte předškolního věku k jednání zaměřenému na kroky vedoucí k dosažení cíle více než na cíl samotný. Výzkumné šetření se zaměřuje na kvalitativní a kvantitativní hodnocení využívání rituálů v mateřských školách na výzkumném souboru učitelek mateřských škol Plzeňského kraje.

Abstract: The subject of the theoretical part of the thesis is ritualized behavior of preschool children in the processes of social learning from an evolutionary perspective. There are some general terms taken into consideration and on their basis the general issues regarding the phenomenon are subject of interest. The idea of contribution of rituals to the social learning mechanisms is developed here. In the center of attention are evolutionary roots of ritualized behavior in the processes of social learning by imitation and a child's predispositions to concentrate its attention more to the structure of an action than to the goal of that action. The original research, presented in the second part of the thesis, evaluates relevant data derived from questionnaire conducted among nursery school teachers from the Plzeň Region.

Klíčová slova: Rituál, ritualizované chování, sociální učení, evoluce, evoluční perspektiva, imitace jako forma sociálního učení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=56978 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KAŠOVÁ, Ilona. Ritualizované chování dětí předškolního věku v procesu sociálního učení: Výzkum v mateřských školách Plzeňského kraje. Klíčová slova (Key Words): Ritual, Ritualized Behavior, Social Learning, Evolution, Evolutionary Perspective, Imitation as a Form of Social Learning. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:33, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz