Bc. Marie Čejkovská

Bakalářská práce

Ústavní a politický vývoj v Československu v období takzvané první republiky

Constitutional and political developments in Czechoslovakia during the so-called First Republic
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice boje za samostatnost Československého státu se všemi důležitými momenty, které se vztahují k ústavnímu a politickému vývoji do přijetí Ústavy z roku 1920 a s otázkou postavení a složení národnostních menšin.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the struggle for the independence of Czechoslovakia with all the important moments that relate to constitutional and political development until the adoption of The Constitution from 1920 and with the issue of the role and the structure of national minorities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání