Bc. Marie Čejkovská

Bachelor's thesis

Ústavní a politický vývoj v Československu v období takzvané první republiky

Constitutional and political developments in Czechoslovakia during the so-called First Republic
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice boje za samostatnost Československého státu se všemi důležitými momenty, které se vztahují k ústavnímu a politickému vývoji do přijetí Ústavy z roku 1920 a s otázkou postavení a složení národnostních menšin.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the struggle for the independence of Czechoslovakia with all the important moments that relate to constitutional and political development until the adoption of The Constitution from 1920 and with the issue of the role and the structure of national minorities.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní