Bc. Veronika MACKOVÁ

Diplomová práce

Vývoj a hydromorfologický monitoring Rybného potoka

Development and hydromorphological monitoring - Rybný creek
Abstract:
The thesis deals with the problems of flood protection. The theoretical part is focused on the definition of floods, factors, which acting on flood and regulatory measures. The first of two main objectives of this work is to investigate retrospective development Rybný creek and evolution of land cover with the aid of historical maps. Next, author maps the specifics of Rybný creek with use of hydro …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou protipovodňovej ochrany. Teoretická časť je zameraná na definíciu povodní, faktorov, ktoré na povodeň pôsobia a na regulačné opatrenia. Prvým z dvoch hlavných cieľov práce je vyšetriť retrospektívny vývoj trasy toku Rybného potoka a vývoj krajinného pokryvu za pomoci historických máp. Následne terénnym výskumom a použitím metódy Hydroekologického monitoringu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Dolejš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACKOVÁ, Veronika. Vývoj a hydromorfologický monitoring Rybného potoka. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta