Theses 

Drogová závislost ve vztahu ke kriminalitě mladých dospělých – Kateřina SZKWAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Kateřina SZKWAROVÁ

Bakalářská práce

Drogová závislost ve vztahu ke kriminalitě mladých dospělých

Drug addiction in relation to crime for young adults

Anotace: Základem této bakalářské práce s názvem ?Drogová závislost ve vztahu ke kriminalitě mladých dospělých? je, jak již název napovídá, problematika návykových látek v souvislosti s trestnou činností mladých dospělých na návykových látkách závislých. Práce se zaměřuje zejména na sekundární kriminalitu, která je páchaná za účelem opatření prostředků k nákupu návykových látek. Cíle: - odhalit specifika trestné činnosti, které se dopouští drogově závislí jedinci ve věku 17 ? 25 let, tedy mladí dospělí ve městě Karviná. - rozdíly v motivech jednotlivých respondentů v páchání jejich trestné činnosti - proč vůbec drogově závislí jedinci páchají sekundární trestnou činnost, a jak a k čemu následně využívají prostředky získané trestnou činností.

Abstract: The basis of this thesis entitled "Drug addiction in relation to crime for young adults" is, as it´s name suggests, issues of substance abuse in connection with criminal activities of young adults in substance abuse addicts. I focus mainly on secondary crime that is committed to funding arrangements to purchase drugs. Objectives: - Reveal the specifics of crime that is committed by drug addicted individuals aged 17 to 25 years, young adults in Karvina. - Differences in individual respondents' motives in committing the crime - Why do drug addicts individuals commit secondary crimes, and how and what subsequently using funds obtained by crime.

Klíčová slova: drogy, závislost, kriminalita, osobnost, mladý dospělý

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SZKWAROVÁ, Kateřina. Drogová závislost ve vztahu ke kriminalitě mladých dospělých. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz