Sára KUDLÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o předčasně narozeného novorozence

The nursing process in a care of a premature newborn
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Ošetřovatelský proces v péči o předčasně narozeného novorozence" je zaměřena na problematiku předčasně narozených, nezralých novorozenců. Bakalářská práce je tvořena dvěma částmi - teoretickou a praktickou. Cílem praktické části bakalářské práce je vytvoření plánu ošetřovatelské péče u předčasně narozeného novorozence v kontextu ošetřovatelského procesu vycházejícího ze stanovených …více
Abstract:
The bachelor thesis on the topic "The nursing process in a care of a premature newborns" focuses on the issue of premature, immature newborns. The bachelor thesis consists of two parts - theoretical and practical. The aim of the practical part of the bachelor thesis is to develop a nursing care plan for the premature newborn in the context of the nursing process based on the established nursing diagnoses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Chromá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDLÁČKOVÁ, Sára. Ošetřovatelský proces v péči o předčasně narozeného novorozence. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta