Ing. Marcela Bílová

Bakalářská práce

Evropský parlament a jeho volební systém v porovnání s volebním systémem Parlamentu v ČR

The European Parliament and its electoral system in comparison with the electoral system of the parliament in the Czech Republic
Anotace:
Evropská unie je rozsáhlý komplex tvořený z mnoha institucí s různými pravomocemi. Vyvíjel se celou řadu let a jedním z prvních impulsů evropské integrace bylo zajištění míru a konce zbídačování Evropy, kterou ničily probíhající války. Stejně jako Česká republika a jiné státy má také Evropská unie svůj Parlament. Evropský parlament je tvořen zastupiteli členských států, kteří jsou voleni občany států …více
Abstract:
European Union is a large complex consisting of many institutions with different mandates. Developed with a number of years and one of the first pulse of European integration was to ensure peace and the impoverishment of Europe, destroyed by the ongoing war. Like the Czech Republic and other States is also the European Union Parliament. The European Parliament is made up of representatives of Member …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Řehák
  • Oponent: JUDr. Taťana Sommerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní