Bc. Hana Koutná

Diplomová práce

Queer Reading of Marvel Comics

Queer Reading of Marvel Comics
Anotace:
Tato práce se zabývá reprezentací queer menšiny v komiksech společnosti Marvel Comics. Na konkrétních dílech jsou zkoumány způsoby, kterými jsou problémy této komunity zobrazovány v příbězích, a jak se přístup k této problematice měnil v průběhu času.
Abstract:
This work is concerned with queer representation in Marvel Comics books. Specific works are used to examine the way issues of queer community are depicted in the stories, and how the approach to this issues have changed over time.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: Justin Robinson Hall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura