Mgr. Anna Campbellová, Ph.D.

Disertační práce

Supersymetric Gauge Theory and String Theory

Supersymetric Gauge Theory and String Theory
Anotace:
Supersymetrie je symetrie, která zcela zásadně zuźuje možnosti teorie. Jedním z důsledků této skutečnosti jsou požadavky na efektivní akci. Pro N = 2 supersymetrickou Yangovu-Millsovu teorii je efektivní akce dána jedinou holomorfní funkcí, což spolu s elektromagnetickou dualitou umožňuje najít její explicitní tvar. Efektivní akce je popsána pomocí eliptické křivky a vhodných integrálů - tzv. period …více
Abstract:
Supersymmetry is a powerful symmetry that imposes severe restrictions on the theory. One of the consequences is the restriction on the effective action. For N = 2 supersymmetric Yang-Mills theory the effective action is given by a single holomorphic function. This fact together with electromagnetic duality can be combined to find the explicit form of the effective action. The effective action is described …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 10. 2010
  • Vedoucí: prof. Rikard von Unge, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D., prof. Ulf Lindström, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta