Bc. Jan Egerle

Master's thesis

Postoje evropských levicových stran k válce v Iráku v roce 2003

Attitudes of the european social and labour parties to the war in Iraq in 2003
Anotácia:
Tato práce se zabývá postojem vybraných levicových politických stran k válce v Iráku. Předmětem zkoumání jsou evropské levicové strany, které projevily v období před vypuknutím války v Iráku rozdílné názory na možnost zapojení se do války po boku USA. Ambicí práce je prozkoumání argumentů, které vedly lídry těchto stran k rozhodnutím, zda se do války zapojit, či nikoliv. Základní metodou práce je analýza …viac
Abstract:
This master thesis deals with the attitudes of the socialist political parties to the war in Iraq. The object of the research represent european socialist and labour parties, which expressed before the begging of the war in Iraq different positions to the possibilities in the case of engagement in the war side by side with the USA. The main ambition ot the thesis consists of the exploration of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Michal Škerle
  • Oponent: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics