Bc. Jan Řehák

Diplomová práce

Kvalita pracovního života a fluktuace v konkrétní organizaci

Quality of working life and fluctuation in a specific organization
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kvalitou pracovního života a fluktuací v konkrétní organizaci. Cílem práce je za pomocí kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaných rozhovorů zjistit aktuální stav kvality pracovního života v konkrétní organizaci a zjistit, zda-li má nějaký vliv na zvýšenou fluktuaci, která je pro organizaci symptomatická především během posledních let. Práce je členěna do tří základních …více
Abstract:
The main topic of this diploma thesis is a quality of working life and fluctuation in a specific organization. The aim is to find out actual level of a quality of working life and to find out if and how it does influence organizational fluctuation, which is symptomatic in last years and do so by using a qualitative research method – semi-structured interviews. Diploma thesis is divided into three main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje