Theses 

Dopad první světové války na obec Prušánky s přihlédnutím k Dolním Bojanovicím – Bc. Vladimír Holík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Bc. Vladimír Holík

Bakalářská práce

Dopad první světové války na obec Prušánky s přihlédnutím k Dolním Bojanovicím

Effect of World War I on the village Prušánky considering Dolní Bojanovice

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na události první světové války a její přímé dopady na obce Prušánky a Dolní Bojanovice. Rozebírány jsou události ekonomického, ale i vojenského rázu. Hlavními myšlenkami práce jsou rozbor událostí předložených v kronice a rozšíření povědomí o problematice života zázemí během války, a také přiblížení účasti obyvatel zmíněných obcí na frontách první světové války.

Abstract: The Bachelor thesis is focused on the events of World War I and its direct effects on villages Prušánky and Dolní Bojanovice. There are analysed events of economic but also military character. The main ideas of the thesis are the analysis of events presented in the chronicle, broadening awareness of life background problematics during the war and also approaching the participation of inhabitants from mentioned villages on front lines of World War I.

Klíčová slova: Prušánky, Dolní Bojanovice, hospodářství, Velká válka, economy, Great war

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. František Čapka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:20, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz