Mgr. Kateřina Guziurová

Bakalářská práce

Rozložení stravy během den a obezita

Distribution of food during the day and obesity
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá dosavadními výsledky týkajících se rozložením stravy během dne a obezitou. Studie se zabývaly frekvencí jídla během dne (3 vs. 5-6 porcí jídel), pravidelností či dobou příjmu jídla (ráno vs. večer). Primárním účelem bylo zjišťování vlivu rozložení stravy na složení těla, různé zdravotní markery, cirkadiánní rytmus, termický efekt potravy či pocit sytosti. V praktické části …více
Abstract:
This thesis deals with the existing results concerning the distribution of food during the day and obesity. Studies investigated the frequency of meals during the day (3 vs. 5-6 servings of meals), regularity or time eating (morning vs. evening). The primary purpose was to determine the effect of diet on the distribution of body composition, various health markers, circadian rhythm, the thermic effect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Daňková
  • Oponent: Mgr. Veronika Suchodolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma