Bc. Vojtěch Miller

Diplomová práce

Laserem excitované luminofory

Laser-excited phosphors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů monokrystalických a polykrystalických luminoforů z hlediska jejich světelných parametrů, jako je světelný výstup a barevné souřadnice. Součástí práce je navržení a sestavení měřicí sestavy pro charakterizaci světelných a výkonových parametrů včetně ověření opakovatelnosti měření. V teoretické části se práce zabývá luminofory a jejich aplikací jako …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the optimization of parameters of the monocrystalline and polycrystalline forms of luminophores. The luminous parameters are optimized with respect to their luminous flux and color coordinates. The thesis includes design and assembly of an experimental setup for optical characterization of luminous and power characteristics, along with evaluation of repeatability of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Karel Žídek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Miller, Vojtěch. Laserem excitované luminofory. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy v inženýrství / Aplikované vědy v inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.