Martina Pavličíková

Bakalářská práce

Přínos praxe v průběhu studia pro budoucí uplatnění studentů Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

The benefits of Practice during the Study for the Future Application of Students of the Faculty of Business and Economics at the Mendel University in Brno
Anotace:
Pavličíková, M. Přínos praxe v průběhu studia pro budoucí uplatnění studentů Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Bakalářská práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení přínosu praxe v průběhu studia u studentů Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Práce se dělí na dvě hlavní části, a to na Literární rešerši …více
Abstract:
Pavličíková, M. The benefits of Practice during the Study for the Future Application of Students of the Faculty of Business and Economics at the Mendel University in Brno. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2018.The bachelor thesis is focused on the identification and evaluation of the benefits of practice during the studies at the Faculty of Business and Economics of Mendel University in Brno …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Urbánková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta