Bc. Michaela Boldišová

Diplomová práce

Krize středního věku

Mid-life crisis
Anotace:
Diplomová práce Krize středního věku u žen je zacílena na hlubší prozkoumání problematiky této krize u ženské populace. Cílem je zjistit míru povědomí o tomto fenoménu mezi ženami ve středním věku, zjistit jejich životní spokojenost a jejich hodnoty v tomto období, prozkoumat dle nich nejhorší, a naopak nejlepší aspekty středního věku a zjistit, zda se jim v průběhu života podařilo splnit jejich sen …více
Abstract:
The diploma thesis Mid-life Crisis in Women is aimed at a deeper examination of the issue of this crisis in the female population. The aim is to find out the level of awareness of this phenomenon among middle-aged women, to find out their life satisfaction and values in this period, to examine the worst and best aspects of middle age and to find out whether they have succeeded in fulfilling their dream …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2022
  • Vedoucí: prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie