Theses 

Problematika krize středního věku – Bc. Jindřiška Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Bc. Jindřiška Dvořáková

Diplomová práce

Problematika krize středního věku

"The Issue of Midlife Crisis"

Anotace: Tématem této analytické práce bylo prozkoumat skutečnost, zda je krize ve středním věku pro populaci nevyhnutelná. Krize jako pojem znamená obrat v nazírání svého života a je součástí rozhodovacího procesu. V teoretické části byly využity konstrukce různých autorů zabývajících se vývojovou psychologií nebo identitou člověka. Průzkum byl uskutečněn kvantitativní metodou zpracování dat pomocí dotazníku. Z analýzy vyplývá, že respondenti prožívají tuto etapu aktivně, dvě třetiny z nich prožívá střední věk s pozitivními pocity. Přínosem této práce je zjištění, že obrat ve středu života je nevyhnutelný z důvodu růstu psychiky, ale krize ho nemusí doprovázet. Pro mnohé jedince ale znamená krize středního věku první příležitost ke svému rozvoji, k cestě za cílem, který nemohl být uskutečňován.

Abstract: The aim of this analytical framework was to scrutinise a fact whether a crisis in a middle-age is inevitable for population. The crisis as a term means turn in viewing of life and is a part of decretive process. In theoretical part were employed theoretical frameworks of different authors who deal with development psychology or human's identity. The research was realized by quantitative method via questionnaire. The analysis implies that a respondents live through this period actively, two quarters of them live through the middle-age with positive feelings. A contribution of this framework is survey that turn in the middle-age is an inevitable because of mental growth, but the crisis does not have to be attached to it. For many individuals the crisis of the middle-age means a first opportunity to self-development in a way to purpose, which could not be implemented.

Klíčová slova: střední věk, krize, identita, bilancování, kvalita života, iniciace, štěstí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2015
  • Zveřejnit od: 27. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 11. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35977 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Dvořáková, Jindřiška. Problematika krize středního věku. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 04:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz