Bc. Jindřiška Dvořáková

Diplomová práce

Problematika krize středního věku

"The Issue of Midlife Crisis"
Anotace:
Tématem této analytické práce bylo prozkoumat skutečnost, zda je krize ve středním věku pro populaci nevyhnutelná. Krize jako pojem znamená obrat v nazírání svého života a je součástí rozhodovacího procesu. V teoretické části byly využity konstrukce různých autorů zabývajících se vývojovou psychologií nebo identitou člověka. Průzkum byl uskutečněn kvantitativní metodou zpracování dat pomocí dotazníku …více
Abstract:
The aim of this analytical framework was to scrutinise a fact whether a crisis in a middle-age is inevitable for population. The crisis as a term means turn in viewing of life and is a part of decretive process. In theoretical part were employed theoretical frameworks of different authors who deal with development psychology or human's identity. The research was realized by quantitative method via …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2015
Zveřejnit od: 27. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Halka Prášilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořáková, Jindřiška. Problematika krize středního věku. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 11. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika