Ing. Pavla Denková

Master's thesis

Integrated Marketing Communications and company’s business plan

Integrated Marketing Communications and company’s business plan
Abstract:
Diplomová práce pojednává o vytvoření podnikatelského plánu s přihlédnutím k jednotlivým komponentům integrované marketingové komunikace. Podnikatelský plán je postaven na základě poskytnutých teoretických informací, stejně jako historických zkušenostech získaných během chodu firmy. Hlavním důvodem pro tvorbu podnikatelského plánu je získání rozhodnutí od top managementu potřebného k inicializaci projektu …more
Abstract:
The diploma thesis deals with setting up a business plan and taking aspects of integrated marketing communications into consideration. Based on both theoretical information and historical experience coming from real business environment, business plan of new product development is set up. Main purpose of the business plan is to get approval for running the project from the top management. Therefore …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: M.A. Ondřej Kotouč

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication