Theses 

Databázový systém, mobilní aplikace a business plán pro aplikaci PartyBoard – Bc. Jan NOVÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Jan NOVÁK

Diplomová práce

Databázový systém, mobilní aplikace a business plán pro aplikaci PartyBoard

Database system, mobile application and business plan for an application PartyBoard

Anotace: Cílem této práce je seznámit čtenáře s projektem Partyboard, jehož primární myšlenkou je realizace komplexního systému, který pomocí zpráv přes internet nebo SMS zpráv umožňuje sblížení návštěvníků v klubech. Komunikace probíhá mezi návštěvníky, v případě potřeby i mezi majitelem (manažerem) klubu a na základě tohoto systém poskytuje využití programu pro hosty s různými nápady pro vytváření dalších variant zábavy. V této práci se čtenář dočte o metodách tvorby business a marketingového plánu a jeho realizaci projektu Partyboard, o navrženém relačním datovém modelu a také o implementaci mobilní aplikace pro tento systém. S tímto projektem je svázána diplomová práce Bc. Antonína Neumanna s názvem Jádro aplikace, rozhraní webových služeb a prezentační vrstva pro systém PartyBoard, která pojednává o realizaci webového serveru a webových stránek.

Abstract: The aim of this thesis is to introduce a project called Partyboard and the primary idea of realization of a complex system, which allows visitors of night clubs and bars to approach and get to know each other via messages over the Internet and text messages. The communication takes place among the visitors and, if wanted, between them and the owner (manager) of the club who can provide and create other options of entertainment for the guests on the basis of this system. In this paper, the reader can learn about the methods of making a business and a marketing plan and how these are applied in the PartyBoard project, about the proposed relational data model and also about the implementation of mobile applications for the system. The thesis of Bc. Antonin Neumann named Application core, web-service interface and presentation layer for the PartyBoard system, which deals with the creation and implementation of web server and websites, is related to this project.

Klíčová slova: Cordova, AngularJS, Ionic, PostgreSQL, Node.js, Partyboard

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68126 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jan. Databázový systém, mobilní aplikace a business plán pro aplikaci PartyBoard. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:18, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz