Bc. Ivona Pospíšilová

Diplomová práce

Vergleich der Lehrwerken für Deutsch und Englisch für Anfänger in Bezug auf Themen und Texte, Wortschatz und Grammatik

Comparison of textbooks for English and German for beginners in terms of themes and texts, vocabulary and grammar
Abstract:
In my diploma thesis I am dealing with the compare of schoolbooks for English and German language. The theoretical part deals with the language policy within the European Union, thereafter I am focusing on the language policy of the Czech primary schools. In the next part I am dealing with tasks of the tertiary didactics for German language, which is in most cases taught as the second language. The …více
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám srovnáním učebnic pro anglický a pro německý jazyk. V teoretické části zkoumám jazykovou politiku v rámci Evropské unie, dále se pak soustřeďuji na jazykovou politiku na českých základních školách. V další části řeším úkoly terciální didaktiky pro německý jazyk, který se nejčastěji vyučuje jako druhý cizí jazyk. Praktická část diplomové práce obsahuje analýzy jazykových …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta