Theses 

Dějiny panství Žleby (od počátku do roku 1634) – Bc. Marie Bláhová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Bc. Marie Bláhová

Diplomová práce

Dějiny panství Žleby (od počátku do roku 1634)

The History of the Žleby Domain (from the Beginning till 1634)

Anotace: Diplomová práce se bude zabývat dějinami panství Žleby u Čáslavi. První zmínky o tomto místě, kde od středověku stával hrad, se objevují již roku 1289. Práce se bude věnovat územnímu vývoji a správě panství, jeho hospodářství, jednotlivým vsím, jež do něho byly postupně včleňovány, i vlastníkům, kteří se zvláště v období 15. století často střídali. Metody zpracování: chronologická metoda spojená s analýzou pramenů v geografickém kontextu s využitím poznatků z PVH. Prameny a literatura: Archiv České koruny (NA Praha), Česká dvorská kancelář (NA Praha), Archiv města Žleby (SOkA Kutná Hora). Edice pramenů relevantní pro období 13.–17. století. Prameny budou doplněny příslušnou odbornou literaturou.

Klíčová slova: Žleby, Panství, Správa, Územní vývoj, Středověk, Raný novověk

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. František Musil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz