Theses 

Klimakterium – Radka VOTRUBOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radka VOTRUBOVÁ

Bakalářská práce

Klimakterium

Climacterium

Anotace: Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na nejčastější problémy žen v klimakteriu a možnosti léčby, především alternativními metodami. Zabývám se také rozdělením klimakteria do daných období. Praktická část je vytvořena dotazníkovým šetřením a je zaměřena na zájem žen o informace, počtu kreativních žen, které mají potíže, zastoupení žen, kterým byla nabídnuta hormonální substituční terapie jako první volba a zastoupení žen, které se zajímají o alternativní metody léčby.

Abstract: The theoretical part is focused on the most common problems of women in menopause and treatment options, particularly alternative methods. I also deal with the division of menopause in the given period. The practical part is created questionnaires and is aimed at women interested in the information, the number of creative women who have difficulty women who were offered hormone replacement therapy as the first choice, and women who are interested in alternative methods of treatment.

Klíčová slova: klimakterium, menopauza, hormonální substituční terapie, alternativní metody léčby v klimakteriu, přechod ženy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Kašová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66478 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VOTRUBOVÁ, Radka. Klimakterium. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:07, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz