Bc. Marta Mašláňová

Diplomová práce

Reforma systému nepojistných sociálních dávek

Reform of the Un-Insurance Social Benefit System
Anotace:
Snahou každého státu v dobách krize je šetřit na mandatorních výdajích. Jednou z cest jak toho dosáhnout, je zreformovat sociální systém. V České republice v současné době probíhá Sociální reforma systému nepojistných sociálních dávek. Protože se tato reforma dotýká velkého počtu osob, zejména těch sociálně potřebných a zdravotně postižených, zaměřila jsem se ve své diplomové práci na změny, které …více
Abstract:
Every country, in the time of crisis, is trying to save on expenses. One possible way is a social security system reform. There is a reform of Un-Insurance Social Benefit System on going in Czech Republic currently. Because this reform affects a huge number of people, especially those in social need and the disabled, I focused my thesis on changes brought by this reform. I try to evaluate the reform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta