Bc. Stanislav Křenek

Diplomová práce

Identita a jedinečnost Heřmanovic - potenciál rozvoje venkovské obce

Identity and Uniqueness of Hermanovice - development Potential of the Village
Anotace:
Jakékoliv sídlo je jedinečné, a to především ve své identitě. Pochopení existence této jedinečnosti vede k posílení vazeb, občanské hrdosti a povědomí. Zásah do organismu tohoto sídla například prostřednictvím územního plánování, lze realizovat jen v případě absolutního respektu k této jedinečnosti. Diplomová práce povede k vymezení potenciálu dispozic venkovské obce Heřmanovice a jejímu udržitelnému …více
Abstract:
Any township is unique primarily in its identity. By understanding this uniqueness, stronger bonds as well as people’s pride and their self-conscience can be created. Any intrusion by local planning authorities into the organisation of this township is only possible with an absolute respect of this uniqueness. This thesis will lead to identify the potential of village Hermanovice’s and its sustainable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.
  • Oponent: Ing. arch. Aleš Valder

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS