Sebastián Smoleňák

Master's thesis

Změny a rozdíly v tělesném složení profesionálních hráčů fotbalu v průběhu sledovaného období

Changes and differences in the body composition of the professional soccer players during a selected period
Abstract:
The aim of this Master's thesis was to investigate changes in selected functional parameters of the body composition of professional football players during the period under review. For the subject of our research, we have selected functional parameters of body composition. The research sample consisted of 51 professional football players from three selected football clubs, aged 25.7 ± 4.63 years. …viac
Abstract:
Cílem této magisterské práce bylo zkoumání změn vybraných funkčních parametrů tělesného složení profesionálních fotbalových hráčů, v průběhu sledovaného období. Předmětem hodnocení našeho výzkumu byly vybrané funkční parametry tělesné kompozice. Výzkumný soubor tvořilo celkem 51 profesionálních fotbalových hráčů, tří vybraných fotbalových klubů ve věku 25,7 ± 4,63 let. Všichni hráči absolvovali celkem …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / odbor:
Physical Education and Sport / Fitness Trainer

Práce na příbuzné téma