Tomáš Dvořák

Bakalářská práce

Vedení a vůdčí osobnosti podniku, role manažera, vedení skupin v podmínkách podniku ADFORS SAINT-GOBAIN

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem vedení skupin a vůdčích osobností v podniku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a rozdíly mezi nimi, jelikož v této problematice jsou užívána různá pojmenování, ale jejich význam se liší. V praktické části bude přistoupeno na využití těchto znalostí do praxe. Se svolením společnosti Saint-Gobain Adfors cz bylo provedeno na její půdě dotazníkové šetření …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on group leadership, leaders, and leading figures in the company. Theoretical section explains basic terminology, concepts, and terms and it's differences. Clarification of terms is essential due to the fact there are many terms with slight differences. Practical part will show the use of gained knowledge in the real environment. The soil survey was carried out with the consent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/g21dk9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku