Kryštof FEJKO

Bakalářská práce

Zánik otroctví ve starém Římě a jeho formy

The demise of slave status in ancient Rome and its forms
Anotace:
Tato bakala?r?ska? pra?ce r?es?i? problematiku otroctvi? ve stare?m R?i?me?. Ci?lem bylo vymezit a analyzovat instituci otroctvi? v kontextu r?i?mske?ho pra?va. Zvla?s?tni? pozornost je ve?nova?na za?niku otroctvi? u jednotlivcu?. Zde se pra?ce zaby?va? zejme?na syste?mem manumisi?, tedy propous?te?ni? otroku?, a jejich formami. V ra?mci teoreticke?ho usazeni? te?matu do kontextu historie je druha …více
Abstract:
This bachelor thesis covers the issue of slavery in ancient Rome. The goal is to define and analyze the institution of slavery in the context of roman law. Particular attention is given to the demise of slavery for individuals. The thesis covers the system of manumissions, enfranchisement of slaves, and its forms. The second chapter theoretically grasps slavery in its historical context of that time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FEJKO, Kryštof. Zánik otroctví ve starém Římě a jeho formy. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Historie - Základy společenských věd