Vojtěch Bill

Diplomová práce

Shlukování na základě hustoty pro velká data

Density Based Classification for Big Data
Anotace:
Tato diplomová práce se věnujeme problematice shlukování, zejména pak shlukování na základě hustoty s důrazem na běh pro velká data. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky, věnujeme se shlukování podle hustoty rozložení dat v prostoru a velká část je věnována popisu algoritmu DBSCAN. Následně se seznámíme s pokročilými datovými strukturami pro ukládání dotazovaných dat. Ve druhé části …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on clustering with special interest in density based cluster analysis for big data. In the beginnig, there is a theory behind clustering and mainly behind density based cluster analysis and the DBSCAN algorithm. Significant part of the first half of this theses consists of the data structures for efficient data storage and quering. In the second part, we propose our own …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Platoš
  • Oponent: Pavla Dráždilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma