Iveta Vondrová

Bakalářská práce

Analýza bezpečnostních aspektů v českém vězeňství

Analysis of security aspects in the Czech prison system
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza bezpečnostních aspektů v českém vězeňství. Práce je rozdělena na tři části. V první je teoreticky popsáno české vězeňství. V druhé části je rozebrána samotná bezpečnost, bezpečnostní aspekty vnitřní a vnější. Třetí teoretická část analyzuje konkrétní aspekty, které se na bezpečnosti podílejí, a to pomocí řízených rozhovorů se zaměstnanci věznice Bělušice …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the analysis of security aspects in the Czech prison. The thesis is divided into three parts. The first describes the Czech prison system in theory. In the second part is analyzed security itself, security aspects internal and external. The third theoretical part analyzes specific aspects that contribute to security by means of controlled interviews with employees of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Juříček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS