Bc. Petr Svatoň

Bakalářská práce

An Analysis of Main Goals of Selected Internal Actors of the Civil War in Syria

An Analysis of Main Goals of Selected Internal Actors of the Civil War in Syria
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá současným válečným konfliktem v Sýrii, který zkoumá pomocí analýzy cílů jeho hlavních vnitřních aktérů. Práce porovnává oficiálně proklamované cíle vybraných aktérů s jejich reálným konfliktním jednáním a snaží se pochopit jejich skutečné cíle a aspirace. Na základě zjištěných dat se práce pokouší posoudit, zda jsou tito aktéři k účasti v konfliktu motivováni náboženstvím …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the contemporary war in Syria, which is studied by an analysis of the goals of its main actors. The thesis compares the officially stated goals of the selected actors with their actual conflict behaviour and attempts to grasp their real goals and motivations. On the basis of related available data, the thesis aspires to assess whether these actors are motivated to take …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Blinka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií