Bc. Eliška Krátká

Diplomová práce

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

The congregation of sisters of Mercy of Saint Charles Borromeo
Anotace:
Předložená diplomová práce komplexně pojednává o vzniku a působení Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v českých zemích. Je koncipována tak, aby každou část bylo možno doložit archivním materiálem, případně kronikovým záznamem. Materiál byl čerpán ze soukromého archivu Kongregace v Praze a dalších archivů České republiky. Základ práce tvoří vývoj pražského mateřince a jeho hlavních …více
Abstract:
This final thesis is fully about the origin and the activity of Congregation of Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo in The Czech Republic. It is compiled so that every single part could be supported with an archival material of a a chronicle record. This material was taken from a private archive of Congregation in Prague and further archives of the Czech Republic. The base of this thesis is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta