Bc. Hana Skulová

Bachelor's thesis

Canisterapie z pohledu zdravotnického pracovníka

Canistherapy from medical staffs point of view
Abstract:
Bakalářská práce se v první části zabývá pojmem zooterapie, v druhé části rozebírá pojem canisterapie, její účinky na jednotlivé věkové skupiny a klienty s různým postižením. Samotný průzkum práce ukázal konkrétní přínosy canisterapie z pohledu zdravotnických pracovníků, kteří pracují v zařízeních, kde se canisterapie provádí. Práce hodnotí výsledky působení v oblasti fyziologických funkcí, pohyblivosti …more
Abstract:
Bachelor´s thesis in the first part deals with the concept zootherapy, in the second part examines the concept of canistherapy, its effects on various age groups and clients with different disabilities. The survey work has shown specific benefits canistherapy from the perspective of health professionals who work in establishments where canistherapy performed. The work assesses the results of operation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2009
  • Supervisor: Mgr. Hana Pinkavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta