Bc. Monika Švancarová

Diplomová práce

Význam canisterapie pro klienty domovů pro seniory

The importance of canistherapy to clients homes for the elderly
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na význam a využití canisterapie u seniorů, kteří žijí v domovech pro seniory. V teoretické části popisuje stáří, změny a potřeby, ke kterým ve stáří dochází, zabývá se adaptací seniorů v domovech pro seniory. Podává přehled o zooterapii a jejím historickém vývoji, zvláště pak o canisterapii, jejích možnostech a využití u seniorů v domovech pro seniory. Praktická část obsahuje …více
Abstract:
The thesis focuses on the importance and use of animal assisted therapy in the elderly living in homes for the elderly. The teoretical part describes the old age, needs and changes, which occurs in old age, dealing with the adaptation of older people in homes for the elderly. It gives an overview of zootherapy and its historical development, especially the canistherapy, its possibilities and use in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta