Bc. Lenka WALKOVÁ

Bachelor's thesis

Seberealizace sociálních pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (Seberealizace jako součást pracovní motivace)

The self-fulfillment of social workers in low-barriered facility for children and youth (The self-fulfillment as a part of work motivation)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lidské seberealizace v pracovním procesu především u pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V první kapitole teoretické části jsou vysvětleny pojmy, jako pracovní motivace a seberealizace, pro lepší orientaci v dané problematice. Dále se zde zabývám motivačními teoriemi, které jsou klíčové pro pochopení toho, co člověka v pracovním procesu …more
Abstract:
This thesis deals with the human self-fulfillment at work mainly among workers of low-barriered facilities for children and youth. In chapter one of theoretical part are highlighted concepts such as motivation and self-fulfillment, for better orientation in this area. It goes on to deal with the motivational theories that are crucial for understanding what people at work can motivate. The second chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2010
Accessible from:: 16. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2010
  • Supervisor: Mgr. Michal Kedroutek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WALKOVÁ, Lenka. Seberealizace sociálních pracovníků v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (Seberealizace jako součást pracovní motivace). Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.6.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta