Michal Čapek

Diplomová práce

Dynacorp Prototyp deskové manažerské hry pro podporu systémového myšlení

Dynacorp Prototype of managerial board game for teaching of system thinking
Anotace:
Diplomová práce je orientována na podporu školení systémového myšlení za pomocí deskové hry. Primárním cílem práce je vytvoření deskové hry, použitelné na školení informačních manažerů. Sekundárním cílem práce je popsání procesu návrhu a tvorby deskových her. Teoretickými východisky diplomové práce je vymezení profilu informačního manažera a požadavků na jeho dovednosti, dále popis principů systémového …více
Abstract:
The thesis is focused on promoting the training of systems thinking using board game. The primary goal is to create a board game, useful for training of the information managers. The secondary objective is to describe process of the design and creation of board game. The theoretical basis of the thesis is to define the profile information manager and demands for his skills further description of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Stanislava Mildeová
  • Oponent: Radim Brixí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41117