Ondřej SZTURC

Bachelor's thesis

Vývoj aplikací pro Android v Necessitas

Application development for Android with Necessitas
Anotácia:
Tato práce se zabývá operačním systémem Android. Jeho stavbou a tvorbou aplikací s nástrojem Necessitas. V první části píši o historii a vývoji Androidu, v další části se zabývám virtuálním strojem Dalvik. Třetí a čtvrtý úsek jsem věnoval Qt a srovnání SDK a NDK. Na závěr se věnuju programování v Necessitas.
Abstract:
This thesis deals with operation system Android. I write about its structure and applications developing with tool Necessitas. In the first part of thesis I write about Android history and development. In the second part I deal with Dalvik Virtual Machine. Third and forth part are devoted to Qt and comparison of SDK and NDK. Last part is about programming in Necessitas.
 

Kľúčové slová

Android Dalvik Necessitas Qt Ministro
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2012
Zverejniť od: 4. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petr Hurtík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZTURC, Ondřej. Vývoj aplikací pro Android v Necessitas. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.7.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Applied Information Science / Information Science and Computer Technology - Applied Information Science

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.